Nieuw leiderschap

Ik geloof dat we in het bedrijfsleven nieuwe leiders nodig hebben. De bewust leidinggevenden van nu hebben een goede relatie met zichzelf en met de buitenwereld, ze kennen zichzelf goed, werken vanuit een authentieke kracht en doen waar ze werkelijk goed in zijn. Effectiviteit en productiviteit volgen dan vanzelf.

De huidige succesvolle leidinggevenden managen hun relaties duurzaam: ze zoeken verbinding in plaats van concurrentie. Ze gaan uit van vertrouwen en denken niet in termen van ‘wij-zij’. Om dit te bereiken is een cultuuromslag nodig van het huidige oppositie denken: mijn belang tegenover het jouwe; denken in verschillende afdelingen die tegengestelde belangen hebben naar denken vanuit verbinding (ik en jij en het grotere geheel, de organisatie, de maatschappij). Het is in mijn ogen voor de organisatie van nu van cruciaal belang om te leren hoe je duurzame relaties aangaat en onderhoudt.

Ik maak dagelijks mee hoe mensen worstelen met hun relaties. Niet alleen in hun één op één relaties, maar ook in de relaties binnen hun team, met hun klanten en leidinggevenden. Met als gevolg: deals die niet gerealiseerd worden, teams die onvoldoende resultaten behalen, beslissingen die telkens uitgesteld worden, afspraken die niet nagekomen worden en vergaderingen die meer energie kosten dan dat ze opleveren. Dit is allemaal terug te voeren op het feit dat mensen zich niet echt met elkaar verbinden.

Kan het beter? Absoluut!
Wat kan dit opleveren voor uw bedrijf of organisatie?

• Tevredenheid en trouwe klanten
• Hogere effectiviteit en productiviteit op persoonlijk- en bedrijfsniveau
• Tevreden en gemotiveerde werknemers
• Lager ziekteverzuim
• Meer werkplezier

Kenmerkend voor mijn aanpak is de creatieve en originele wijze waarop ik de deelnemers confronteer met zichzelf. Hierdoor haal ik snel en doeltreffend de mensen uit hun “comfort zone” waardoor ze prettig ontregelt raken en snel openstaan voor nieuwe inzichten en een alternatieve aanpak. Ik laat de mensen anders kijken, waardoor ze nieuwe inzichten krijgen, hoe je kwaliteitsrelaties en conversaties kan aangaan en onderhouden. Hoe je uitdagingen aangaat door ermee in verbinding te blijven. Geen trucjes of aangeleerd gedrag maar het aanleren van nieuwe vaardigheden.