Teams

“GEEN SYMPTOOM BESTRIJDING. WE WERKEN AAN DUURZAME RESULTATEN.”

Profiel van mijn klanten en hun vragen
Mijn klanten zijn mensen die gaan voor duurzame resultaten, voor succes en voor doelen die hen aan het hart liggen. Zij realiseren zich hierbij dat je dit alleen kunt bereiken door samen te werken met anderen, zoals je partner(s), medewerkers, collega’s, klanten en vrienden.

Mijn aanpak staat garant voor het weer goed laten functioneren van uw team en uw medewerkers, waardoor onderstaande knelpunten worden opgelost, de medewerkers naar tevredenheid gaan functioneren en zij zich weer verbonden voelen met de organisatie en haar doelen.

Kenmerkend voor mijn klanten, managers, ondernemers of starters is dat zij:

 • Hun partners, collega’s en medewerkers als een belangrijke factor voor het realiseren van hun succes zien omdat zij geloven in de toegevoegde waarde van hun potentie en kwaliteiten.
 • Niet op zoek zijn naar het aanleren van kunstjes, maar gaan voor een duurzame aanpak.
 • Open staan voor het experimenteren met mijn aanpak: de huidige situatie te analyseren, nieuwe inzichten te onderzoeken, vragen te stellen en andere ervaringen op te doen.
 • Zichzelf en hun team verder willen ontwikkelen, het beschikbare potentieel eruit te halen en veel plezier te hebben zowel in hun werk als privé.

De vragen die mijn klanten zich stellen gaan over de volgende onderwerpen:

 • Hoe kan ik mijn team optimaal laten functioneren?
 • Het gevoel dat er meer in het team /persoon zit dan er nu uitkomt.
 • Vergaderingen lopen traag en kosten meer energie dan ze opleveren.
 • Hoe stem je verwachtingen over en weer goed af en maak je hier heldere afspraken over.
 • Deadlines worden vaak uitgesteld.
 • Geen heldere prioriteiten
 • We werken hard maar gaan op in de waan van de dag
 • Men durft niet goed hulp te vragen of vroegtijdig twijfels te melden.
 • Geen gezamenlijke aanpak van de zaken die spelen, ieder werkt voor zich.
 • Lastige onderwerpen worden niet openlijk geadresseerd maar vaak bij het ‘koffie apparaat’ of via anderen besproken.
 • Gebrek aan focus en geen helder beeld van ‘de stip’ aan de horizon.

Aanpak

Hoe ga ik te werk?

 1. We beginnen met een informatief gesprek om te zien of ik de juiste persoon ben om een bijdrage te leveren aan de vraag ( geen kosten aan verbonden).
 2. Daarna volgt in de meeste gevallen een intake van een dagdeel, waarbij we met het team zowel terug als vooruit kijken. Met als resultaat vast te stellen: wat beter kan, wat achtergelaten kan worden en waarmee we gaan beginnen.
 3. Met dit overzicht kijken we met welke punten we aan de slag kunnen en willen. Al naar gelang tijd en budget wordt een keuze gemaakt voor een plan van aanpak.

Dat kan van één dagdeel tot een maandelijks terugkerende dag zijn (met eventueel als start een meerdaagse sessie).
Het zijn altijd praktische workshops gericht op ervaren en oefenen, die gebaseerd zijn op bewezen modellen en methodes. Ik schuw niet het gebruik van onorthodoxe methoden zoals bij voorbeeld: het leidinggeven aan paarden; het volgen van een aikido training, toneelspelen en opstellingen. Hierdoor gaan de deelnemers ook werkelijk aan de slag met wat er speelt in plaats van het volgen van een theoretische model of een theorie.
Daarbij komen onbewuste gedragspatronen, die oorzaak van problemen kunnen zijn, boven water en kunnen we deze direct aanpakken.
Deelname aan een workshop genereert inzichten als: “Oh daardoor gaat het altijd zo en op deze wijze kan ik dat dus anders doen.”
Spreekt dit je aan? Neem dan contact met mij op, dan maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek of stuur een email met je vraag

Teams

Mijn aanbod is erop gericht om mensen in je team weer echt met elkaar te laten samenwerken en duurzame relaties met elkaar aan te laten gaan.
Met als resultaat een goede samenwerking binnen het team, een gevoel van groei bij de medewerkers, een focus op de prioriteiten, het behalen van de nu realistische doelstellingen en niet te vergeten het plezier en de voldoening uit het werk.

Mogelijkheden voor teams

1 Dagdeel : De Inspiratie boost voor je team
Gedurende een dagdeel kijken we terug en leren we van het verleden. Vervolgens kijken we naar de toekomst en spreken we af HOE we samen willen werken en WAT we gezamenlijk de komende periode willen bereiken. Dit vatten we samen in een aanpak voor de komende 6 maanden.

Prijs voor een team tot 12 personen €1250,- inclusief materiaal en voorgesprek, excl. BTW

1 Dagdeel : De Inspiratie boost voor je team
Gedurende een dagdeel kijken we terug en leren we van het verleden. Vervolgens kijken we naar de toekomst en spreken we af HOE we samen willen werken en WAT we gezamenlijk de komende periode willen bereiken. Dit vatten we samen in een aanpak voor de komende 6 maanden.

Prijs voor een team tot 12 personen €1250,- inclusief materiaal en voorgesprek, excl. BTW

1 Of meerdere dagen: gedragsprofielen met Insights (Discovery Profiel)
Aan de hand van de door de deelnemers ingevulde vragenlijsten wordt een Insights Discovery profiel opgesteld: Een gedetailleerd persoonlijk verslag (van ten minste 20 pagina’s) dat inzicht geeft in de eigen (werk) stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijk als persoonlijke omgeving.
De volgende punten komen hierin aan de orde: stijl en aanpak, belangrijkste sterke en zwakke punten, waarde voor het team, communicatie stijl, mogelijke blinde vlekken, tegengestelde typen en suggesties voor ontwikkeling.

Doelstelling: Persoonlijke en team effectiviteit

 • Begrip van eigen persoonlijkheid type en dat van anderen
 • Ontwikkelen van effectieve strategieën voor interacties met anderen.
 • Ontwikkelen van een gezamenlijke taal en begrippen apparaat om gevoelige onderwerpen op een oordeelvrije en niet bedreigende manier te bespreken.
 • De do’s en don’ts van de verschillende communicatie stijlen bespreken van elk team lid, zodat men zijn gedrag hierop kan afstemmen met als resultaat het ontwikkelen van wederzijds respect en het optimaal afstemmen en verbinden met elkaar.
 • Wat zijn de kwaliteiten, beperkingen en valkuilen van het team? Kennen en waarderen we elkaars kwaliteiten? Maken we er optimaal gebruik van en wat missen we nog in het team aan kwaliteiten?

Prijs op aanvraag. Afhankelijk van het aantal personen en de duur.

Jaartraject
Het programma is gericht op het bereiken van duurzame resultaten en niet op korte termijn effecten. Organisatie ontwikkelingsprocessen hebben tijd nodig. Vandaar dat de opzet van dit programma 9 tot 12 maanden omvat, zodat de gewenste veranderingen en het aanleren van vaardigen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden (met een uitloop mogelijkheid van een tweede jaar).

Dit programma verbindt strategisch denken met operationele planning en individuele verantwoordelijkheid, met als resultaat: het daadwerkelijk behalen van de gestelde resultaten. De uitvoering is een mix van groeps- en individuele coaching:

 • We houden teamleden telkens een spiegel voor die leidt tot zelfreflectie en inzicht in effectieve gedragsalternatieven.
 • We geven training in ondersteunende organisatie en leiderschapsprincipes en management vaardigheden.
 • We bieden een veilige omgeving voor onderlinge feedback en intervisie, waardoor een sfeer van openheid gecreëerd wordt.
 • Wij werken met wisselende creatieve en verrassende werkvormen, waarvan de meeste gebaseerd zijn op ervarend leren.

Prijs afhankelijk van traject. Voorbeeld van een dergelijk programma op aanvraag beschikbaar.

Losse thema dagen
I have a dream
Onderzoek naar succesvolle leiders heeft aangetoond dat ze duidelijke dromen hebben waarin zij geloven. Hun kracht is dat ze hun dromen serieus nemen, daar bewust en onbewust in gaan geloven, ze omzetten in heldere visies, ze gaan delen en uitstralen, ernaar gaan leven en daardoor met succes hun eigen werkelijkheid creëren.
Tijdens deze dag laten we de deelnemers zelf dromen en vervolgens de uitkomsten vertalen naar hun eigen situatie met als uitkomst een aantal richtlijnen en doelen voor de komende 6 maanden.

Prijs voor een team tot 12 personen € 2500,- inclusief voorbespreking en materiaal, excl. BTW

Resultaten

Mogelijke uitkomsten van onze samenwerking:

 • Inzicht in en herkennen van de oorzaken waardoor jij of je team vastloopt.
 • Maken van een gedragen plan van aanpak.
 • Belemmerende patronen adresseren en ombuigen naar gedrag dat ondersteunt.
 • Verhelderen en adresseren van het ‘ongesproken gesprek ‘: zaken die niet zichtbaar aanwezig zijn, maar wel de communicatie verstoren.
 • Communicatie vaardigheden verbeteren.
 • Aanreiken van en ervaring opdoen met tools die ingezet kunnen worden om het bewustzijn Alternatieven ontwikkelen voor de van een persoon en van het team te ontwikkelen en te vergroten.
 • Oefenen met werksituaties die spanningen opleveren ( rollenspellen) en een alternatieve aanpak hiervoor ontwikkelen.
 • Ondersteuning bij de implementatie van inzichten, bv het faciliteren van team vergaderingen.
 • Bestaande vergader- en overlegstructuur.
 • Creëren van een door het hele team GEDRAGEN plan van aanpak om visie, missie en strategie vorm te geven.

Kosten:

Alle prijzen zijn inclusief voorbereiding, materiaal en excl. BTW.

 • 1 Dagdeel :De Inspiratie boostvoor een team tot 12 personen € 1250,-
 • 1 Dag : De Team workshopvoor een team tot 12 personen € 2500,-
 • 1 Of meerdere dagen :gedragsprofielen met Insights (Discovery Profiel)Prijs op aanvraag. Afhankelijk van het aantal personen en de duur.
 • 2 Dagen :Missie, Visie, Strategie en gedragen plan van aanpak €6500
 • JaartrajectPrijs afhankelijk van traject.
 • Losse thema dagen: I have a dream; Communicatie stijlen; Verbinding binnen je teamvoor een team tot 12 personen € 2500,-